24 آذر 1394

اتصال دامین جدید به هاست ( پارک دامنه )

آموزش پارک دامنه یا آلیاس دامنه پارک دامین چیست؟ درابتدا به تعریف پارک دامنه پرداخته و درادامه با نحوه پارک کردن دامنه آشنا خواهید شد. پارک […]