|
خرید هاست شماره تماس
013-33854475

تنظیم بک آپ گیری خودکار دیتابیس


یک پوشه در مسیر اصلی هاست خود”home” تحت عنوان database_backup ایجاد نمایید. خط دستور زیر در محل های مشخص شده با رنگ قرمز، مقادیر مربوطه از هاست خود را قرار دهید. خط دستور: mysqldump -u DBUSERNAME -p’DBPASSWORD’ DBNAME –events –routines –triggers > /home/USERNAME/database_backup/DBNAME.sql   DBUSERNAME = نام کاربری دیتابیس DBPASSWORD = رمز عبور دیتابیس *  علامت ‘ […]


خرید هاست ارزان