چرخه حیات دامنه های ملی- مهلت تمدید پس از انقضا دامنه IR

چرخه دامنه ملی

چرخه حیاط دامنه های ملی (IR) به چه صورت میباشد؟

هر دامنۀ اینترنتی یک دوره حیات دارد. تا زمانی که فعال است، می توان از آن استفاده کرد. پس از آن هم با چند دورۀ دیگر مواجه خواهد شد تا اینکه به طور کامل آزاد شده تا دیگران بتوانند آن را ثبت کنند.

  1. دوره آزاد(Available):در این دوره تا زمانی که دامنه توسط شخصی ثبت نشده باشد، آزاد است و هر کسی می تواند آن را برای خود ثبت کند.
  2. دوره فعال (Active):پس از ثبت دامنه، به حالت فعال در آمده و قابلیت استفاده توسط دارندۀ آن را دارد. در این حالت شخص دیگری نمی تواند آن را ثبت کند.
  3. منقضی (Expired):پس از گذشت دورۀ فعال بودن یک دامنه، اگر تمدید نشود، منقضی شده و از کار خواهد افتاد. اما همچنان تا مدت زمان ۳۰ روز برای تمدید توسط دارندۀ فعلی فرصت باقی می ماند.
  4. دوره قفل (Lock):در این دوره دامنه قفل می شود و برای باز کردن قفل باید جریمۀ دیرکرد تمدید توسط دارندۀ فعلی پرداخت شود. مدت زمان این دوره ۳۰ روز می باشد. اگر قصد تمدید دامنه تان را دارید، پیشنهاد می شود قبل از قفل شدن این کار را انجام دهید.
  5. دوره حذف(Pending Deletion):در این دورۀ حدوداً ۱۰ روزه، حتی مالک دامنه نیز نمی تواند دامنه را تمدید کند. تا به صورت اتفاقی دامنه برای ثبت همگانی آزاد گردد. دقت داشته باشید که پس از آزاد شدن دامنه، تضمینی وجود ندارد که شمایی که صاحب قبلی آن بودید، مجدد بتوانید همان دامنه را ثبت کنید. چرا که ممکن است دیگران دامنه را از آنِ خود کنند.

نکته: بهتر است موارد زیر را در نگهداری دامنه های خود انجام دهید.

دامنه ها میبایست حداکثر ۱۰روز قبل از تاریخ اتمام تمدید شوند.
– با توجه به قیمت گذاری دامنه های آی آر بهتر است کلیه دامنه ها به مدت ۵ سال تمدید شوند.
– درصورتیکه حتی ۱ روز از تاریخ اتمام یک دامنه گذشته باشد مشترک میبایست برای تمدید دامنه مورد نظر تا ۲۰ روز پس از اتمام تاریخ دامنه دو برابر مبلغ تمدید را پرداخت نماید.

Some text
فهرست