|
خرید هاست شماره تماس
013-33854475
   از تگهای سر فصل (HEADING) برای تیتر و عنوان مطالب استفاده می شود. به این مثالها توجه کنید:
<h1>سرفصل بزرگ</h1>

سرفصل بزرگ


<h2>سرفصل ۲</h2>

سرفصل ۲


<h3>سرفصل ۳</h3>

سرفصل ۳


<h4>در حال کوچک شدن</h4>

در حال کوچک شدن


<h5>کوچکتر</h5>

کوچکتر

<h6>بسیار کوچک</h6>

بسیار کوچک

از دستورات بالا می توانید برای عنوان مطالب استفاده کنید.

وقتی که تگ
در متنی وارد می شود بقیه آن خط به خط بعد منتقل می شود. در حقیقت تگ
یا همان Line Break کاری مشابه فشردن کلید Enter به همراه Shift را انجام می دهد. قابل ذکر است که این تگ نیازی به تگ پایانی ندارد.

مثال :

This is the first line 
 Here is the second line

نتیجه :

This is the first line
Here is the second line

مرورگر اصولاً تا وقتی که به کمبود فضا برای یک خط بر نخورد به خط بعدی نمی رود. اما تگ
مرورگر را مجبور می کند به خط بعدی برود.مثلاً متن زیر را در ویرایشگر متن خود بنویسید و به صورت html ذخیره کنید، فقط یک خط را در مرورگر خود خواهید دید:

من،
یک خط
جدید می خواهم

نتیجه :

من، یک خط جدید می خواهم

برای اینکه نتیجه ای مشابه متن نوشته شده در ویرایشگر متن داشته باشیم، باید متن را به این صورت بنویسیم:

من،
 یک خط
 جدید می خواهم

نتیجه :

من،

یک خط

جدید می خواهم

تگ پاراگراف است. این تگ باعث ایجاد یک فضای خالی عمودی بین دو خط در دو پاراگراف می شود. درست مثل اینکه شما
را دو بار تایپ کنید.از این تگ در اول پاراگراف برای تمایز دو پاراگراف استفاده می شود.

مثال :

خط اول از پاراگراف اول
<br>
خط دوم از پاراگراف اول
<p>
این هم پاراگراف جدید
</p>

نتیجه :

خط اول از پاراگراف اول
خط دوم از پاراگراف اول

این هم پاراگراف جدید

تگ پاراگراف هم نیازی به تگ پایانی ندارد. اما شما می توانید برای فهم بهتر آن را در متن خود به کار ببرید.

مثال :

<p>
پاراگراف اول
</p>
<p>
پاراگراف دوم<br>
ادامه پاراگراف دوم
</p> 

این متن همان نتیجه ای را دارد که متن زیر دارد:

<p> پاراگراف اول</p>
<p>
پاراگراف دوم<br>
ادامه پاراگراف دوم
</p>

نتیجه هر دو متن بالا :

پاراگراف اول

پاراگراف دوم
ادامه پاراگراف دوم

البته اگر می خواهید صفحه ای که طراحی می کنید معتبر باشد بهتر است از تگ پایانی پاراگراف استفاده کنید. استفاده از تگ پایانی در XHTML الزامی است.


خرید هاست ارزان