|
خرید هاست شماره تماس
013-33854475

 

برای نمایش عکس از تگ زیر استفاده نمایید.

اگر فایل html و عکس هر دو در یک پوشه باشند می توانید از این تگ استفاده نمایید:

 

<img src="image.gif">

 

اگر عکس شما در ادرس خاصی قرار دارد باید از تگ زیر را برای اضافه کردن عکس به صفحه استفاده کنید:

<img src="http://www.example.com/images/image.gif">

به این صورت یک تصویر را در سمت چپ صفحه مشاهده میکنید (در صورتی که صفحه ما چپ به راست باشد).

اگر می خواهید تصویر در مرکز صفحه ( وسط خط ) قرار گیرد باید از تگ زیر استفاده نمایید:

<center>
<img src="learn_html.gif">
</center>

 

در نسخه چهارم HTML می توان از تگ <div> با شناسه “align=”center استفاده کنید.

 

توجه:

آدرس محل عکس و نام آن به حروف کوچک و بزرگ حساس میباشد.

 

 


خرید هاست ارزان