|
خرید هاست شماره تماس
013-33854475

 

برای ایجاد لینک از تگ زیر استفاده میشود:

<a href="adress">متن لینک شما</a>

تگ <a> نشانه لینک میباشد. شناسه href مشخص کننده آدرس لینک می باشد، <a/> نشانه بسته شدن تگ میباشد. متنی که بین این دو تگ ابتدایی و پایانی نوشته خواهد شد متنی است که در صفحه شما به عنوان یک لینک مشاهده می شود.
مثلاً اگر می خواهید به یک صفحه, مثلاً صفحه اصلی سایت ما با این آدرس:   http://upweb.ir/index.php لینکی را در صفحه خود داشته باشید باید فرمان زیر در جایی که می خواهید لینک به نمایش درآید قرار دهید:

<a href="http://upweb.ir/index.php">متن نمونه برای لینک</a>

لینک در صفحه شما به این صورت دیده می شود:

متن نمونه برای لینک

لینکی را که با فرمان بالا ساخته اید به صورت رنگی و زیرخط دار به وجود می آید. که این خصوصیات نشانه آن است متن دارای لینک است و وقتی که نشانگر ماوس را بر روی آن قرار دهید شکل اشاره گر تغییر خواهد کرد.

اگر شما لینکی را که با این روش به وجود آمده کلیک کنید به صفحه مورد نظر می روید. با این روش شما می توانید به هر صفحه ای لینک بسازید چون آدرس کامل آنرا در لینک قرار داده اید. برای مثال شما می توانید برای صفحات سایت خود در صفحه اصلی با این روش لینکهایی بسازید.

اگر همه فایلهای شما مانند صفحه ای که لینک در آن قرار دارد در یک پوشه باشند شما می توانید به جای آدرس کامل صفحه مقصد از روش میانبری استفاده کنید و فقط نام فایل مورد نظر را به جای آدرس کامل آن بنویسید.

در مثال زیر فرض بر این است که هر دو صفحه مبدأ و مقصد لینک در یک پوشه قرار دارند. نام این صفحه index.php است. برای ایجاد یک لینک در این صفحه می توانیم به اینگونه عمل کنیم:

<a href="index.php">متن نمونه برای لینک</a>

لینک حاصل شده:

متن نمونه برای لینک

شناسه بعدی که می توانید در تگ لینک به کار ببرید title میباشد و با استفاده از این شناسه می توانید عنوانی را برای لینک انتخاب نمایید و این عنوان در هنگامی که بازدید کننده موس خود را روی لینک قرار می دهد به نمایش در نمی آید.

مثال:

<a href="../index.php" title="هاست اپ وب بسیار سریع است">هاست اپ وب بسیار سریع است</a>

موس خود را روی لینک زیر قرار دهید تا نتیجه را مشاهده نمایید:

هاست اپ وب بسیار سریع است


خرید هاست ارزان