سرور مجازی trade قدم اول در شروع سرمایه گذاری است.

سرور مجازی ترید و بایننس یک vps و یا سرور مجازی با سیستم عامل ویندوز است که این سرور ها در خارج از کشور قرار دارند و با استفاده از سرور های کشورهایی نظیر آلمان شما می توانید از شناسایی خود به عنوان یک کاربر ایرانی جلوگیری نمایید.

امروزه با توجه به تحریم هایی که علیه کشور ما وجود دارد برای معامله کردن در زمینه ی ارزهای دیجیتال استفاده از سرور مجازی ترید از واجبات این کار میباشد.

در کنار مخفی کردن هویت ایرانی ،کاربران این سرور ها به شما این امکان را می دهند که با  اینترنت سرعت بالا داد و ستد های خود را انجام دهید.

[us_image image=”9068″ size=”full” align=”center” style=”outlined”]
[us_iconbox icon=”fas|map-marker” title=”ip اختصاصی آلمان”]آی پی ثابت و اختصاصی کشور آلمان را دریافت میکنید[/us_iconbox]
[us_iconbox icon=”fas|mobile-alt” title=”اتصال از طریق همه دستگاه ها”]امکان اتصال از طریق تلفن همراه، تبلت، لپ تاپ و مک بوک را دارد[/us_iconbox]
[us_iconbox icon=”fas|desktop” title=”ارایه ریموت دکستاپ”]میتوانید از طریق نرم افزار ریموت دکستاپ متصل شوید[/us_iconbox]
[us_iconbox icon=”fas|user-clock” title=”همیشه در دسترس”]همیشه روشن و در دسترس شما خواهد بود[/us_iconbox]

تیک تحویل سریع

تیک ارایه شده با هارد SSD NVME

تیک محل فیزیکی سرور ها در دیتاسنتر هتزنر المان

تیک پشتیبانی 24 ساعته

تیک امکان ارتقا سرور به پلن های بالاتر

تیک بسیار پر سرعت و مناسب برای معامله و ترید در صرافی‌های بین‌المللی

[us_image image=”9064″ size=”full” align=”left” style=”shadow-1″ animate=”afl”]
[us_pricing items=”%5B%7B%22title%22%3A%22%D9%BE%D9%84%D9%86%20%D8%A7%D9%88%D9%84%22%2C%22price%22%3A%22165%22%2C%22substring%22%3A%22%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%20%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87%22%2C%22features%22%3A%22%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%3A%20%D9%86%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%84%5Cn%D8%B1%D9%85%3A%202048%20%D9%85%DA%AF%D8%A7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AA%5Cn%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AF%3A%2020%20%DA%AF%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20SSD%20NVME%5Cn%D9%BE%D9%87%D9%86%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AF%3A%2020%20%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AA%5Cn%D9%BE%D9%88%D8%B1%D8%AA%20%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B1%3A%20%DB%8C%DA%A9%20%DA%AF%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%AA%5CnIP%20%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%DB%8C%3A%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%5Cn%D9%85%D8%AD%D9%84%20%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B1%3A%20%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%5Cn%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%20%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%3A%20%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B2%22%2C%22btn_text%22%3A%22%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B4%22%2C%22btn_link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fportal.upweb.ir%252Fcart.php%253Fa%253Dadd%2526pid%253D78%7C%7Ctarget%3A%2520_blank%7Crel%3Anofollow%22%2C%22btn_style%22%3A%221%22%2C%22btn_iconpos%22%3A%22left%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D9%BE%D9%84%D9%86%20%D8%AF%D9%88%D9%85%22%2C%22type%22%3A%221%22%2C%22price%22%3A%22215%22%2C%22substring%22%3A%22%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%20%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87%22%2C%22features%22%3A%22%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%3A%20%D8%AF%D9%88%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%5Cn%D8%B1%D9%85%3A%202048%20%D9%85%DA%AF%D8%A7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AA%5Cn%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AF%3A%2040%20%DA%AF%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20SSD%20NVME%5Cn%D9%BE%D9%87%D9%86%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AF%3A%2020%20%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AA%5Cn%D9%BE%D9%88%D8%B1%D8%AA%20%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B1%3A%20%DB%8C%DA%A9%20%DA%AF%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%AA%5CnIP%20%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%DB%8C%3A%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%5Cn%D9%85%D8%AD%D9%84%20%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B1%3A%20%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%5Cn%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%20%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%3A%20%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B2%22%2C%22btn_text%22%3A%22%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B4%22%2C%22btn_link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fportal.upweb.ir%252Fcart.php%253Fa%253Dadd%2526pid%253D79%7C%7Ctarget%3A%2520_blank%7Crel%3Anofollow%22%2C%22btn_style%22%3A%221%22%2C%22btn_iconpos%22%3A%22left%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D9%BE%D9%84%D9%86%20%D8%B3%D9%88%D9%85%22%2C%22price%22%3A%22410%22%2C%22substring%22%3A%22%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%20%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87%22%2C%22features%22%3A%22%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%3A%20%D8%B3%D9%87%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%5Cn%D8%B1%D9%85%3A%204096%20%D9%85%DA%AF%D8%A7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AA%5Cn%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AF%3A%2080%20%DA%AF%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20SSD%20NVME%5Cn%D9%BE%D9%87%D9%86%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AF%3A%2020%20%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AA%5Cn%D9%BE%D9%88%D8%B1%D8%AA%20%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B1%3A%20%DB%8C%DA%A9%20%DA%AF%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%AA%5CnIP%20%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%DB%8C%3A%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%5Cn%D9%85%D8%AD%D9%84%20%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B1%3A%20%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%5Cn%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%20%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%3A%20%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B2%22%2C%22btn_text%22%3A%22%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B4%22%2C%22btn_link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fportal.upweb.ir%252Fcart.php%253Fa%253Dadd%2526pid%253D80%7C%7Ctarget%3A%2520_blank%7Crel%3Anofollow%22%2C%22btn_style%22%3A%221%22%2C%22btn_iconpos%22%3A%22left%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D9%BE%D9%84%D9%86%20%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%22%2C%22price%22%3A%22678%22%2C%22substring%22%3A%22%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%20%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87%22%2C%22features%22%3A%22%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%3A%20%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%5Cn%D8%B1%D9%85%3A%208192%20%D9%85%DA%AF%D8%A7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AA%5Cn%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AF%3A%20160%20%DA%AF%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20SSD%20NVME%5Cn%D9%BE%D9%87%D9%86%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AF%3A%2020%20%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AA%5Cn%D9%BE%D9%88%D8%B1%D8%AA%20%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B1%3A%20%DB%8C%DA%A9%20%DA%AF%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%AA%5CnIP%20%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%DB%8C%3A%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%5Cn%D9%85%D8%AD%D9%84%20%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B1%3A%20%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%5Cn%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%20%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%3A%20%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B2%22%2C%22btn_text%22%3A%22%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B4%22%2C%22btn_link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fportal.upweb.ir%252Fcart.php%253Fa%253Dadd%2526pid%253D81%7C%7Ctarget%3A%2520_blank%7Crel%3Anofollow%22%2C%22btn_style%22%3A%221%22%2C%22btn_iconpos%22%3A%22left%22%7D%5D”][us_separator]

سرور مجازی trade یا  vps مخصوص ترید برای ورود به صرافی های بین المللی مانند binance قابل استفاده میباشد و میتوان از آن برای خرید فروش ارز های دیجیتال مانند بیت کوین استفاده نمود.

این نوع سرور قابلیت روشن بودن ۲۴ ساعته این سرور ها آنها را به جایگزینی مناسب جهت اجرا نمودن نرم افزار های خرید و فروش خودکار ارز مشابه متاتریدر خواهند نمود.

با توجه به تحریم ها علیه کشور ما، تمامی کاربران ایرانی در هنگام ترید کردن با مشکل قطع ارتباط مواجه می شوند همچنین این تحریم ها موجب محرومیت استفاده از باینس شده است.

بنابراین خرید سرور مجازی می تواند در حفظ اکانت شما و همچنین تعلق گرفتن آی پی ثابت، امکان مدیریت و امنیت بالا به سرمایه گذاران کمک بسیار زیادی کند.