|
خرید هاست شماره تماس
013-33854475

 

۱- ابتدا وارد https://www.nic.ir/Login شوید .پس از ورود از بخش دامنه های من روی دامین مورد نظر کلیک کنید

 

nic

۲- دامنه را انتخاب نمایید و از بخش تغییر رابط ها  ” رابط اداری – رابط فنی – رابط مالی ” را روی  fa482-irnic  تنظیم نمایید. (طبق تصاویر زیر عمل شود)

nic3

nic2


خرید هاست ارزان