|
خرید هاست شماره تماس
013-33854475

یک پوشه در مسیر اصلی هاست خود”home” تحت عنوان database_backup ایجاد نمایید.
خط دستور زیر در محل های مشخص شده با رنگ قرمز، مقادیر مربوطه از هاست خود را قرار دهید.
خط دستور:

mysqldump -u DBUSERNAME -p’DBPASSWORD’ DBNAME –events –routines –triggers > /home/USERNAME/database_backup/DBNAME.sql

 

DBUSERNAME = نام کاربری دیتابیس
DBPASSWORD = رمز عبور دیتابیس
*  علامت ‘ موجود در دستور، حتما در ابتدا و انتهای رمز عبور حفظ شود.
DBNAME = نام دیتابیس

 

  •  این مورد دوبار در دستور تکرار شده است.
    USERNAME = نام کاربری هاست

سپس شما بايد مشخص كنيد كه چه زمانهايي بايد بك آپ گرفته شود. به بخش cron job در كنترل پنل هاست برويد و زمانبدي را بر حسب دقيقه، ساعت و ماه و روز انتخاب كنيد و در بخش command دستور زير را قرار دهيد.
نیاز به زدن تیک گزینه هایی همچون prevent email نمی باشد.

با ذخیره کرون جاب، در زمان هایی که مشخص کرده اید، از دیتابیس مذکور در پوشه ای که روی هاست ساخته اید، بک آپ تهیه خواهذ شد.
با تکرار این عمل  بک آپ جدید جایگزین بک آپ قبلی می شود.


خرید هاست ارزان