|
خرید هاست شماره تماس
013-33854475

سطح دسترسی مناسب برای پوشه ها ۷۵۵ و برای فایل ها ۶۴۴ می باشد.

 

تغییر سطح دسترسی پوشه :
روی نام پوشه مورد نظر کلیک نمایید تا انتخاب شود . سپس از قسمت بالا روی گزینه Chande Permissions کلیک کرده و سطح دسترسی مورد نظرتان را تنظیم نمایید.

per1

per2

تغییر سطح دسترسی فایل :
روی نام فایل مورد نظر کلیک نمایید تا انتخاب شود . سپس از قسمت بالا روی گزینه Chande Permissions کلیک کرده و سطح دسترسی مورد نظرتان را تنظیم نمایید.

per3

per4


خرید هاست ارزان