|
خرید هاست شماره تماس
013-33854475

۱-برای ایجاد لینک دانلود یک فایل باید آن فایل را به public_html منتقل نمایید.

۲-در صورتی که فایل را در سیستم خود دارید باید آن را در پوشه public_html آپلود نمایید.

لینک آموزش آپلود فایل در دایرکت ادمین

۳-توجه داشته باشید که لینک دانلود با فرمت زیر می باشد.

yourdomain.com/file.zip

به جای yourdomain.com نام دامنه خود و به جای file.zip نام فایل خود را وارد نمایید.

توجه داشته باشید در صورتی که فایل در یکی از پوشه های موجود در public_html قرار دارد نام آن پوشه را هم در آدرس قرار دهید. برای مثال اگر آدرس فایل بصورت زیر باشد:

public_html->test->backup->file.zip

لینک دانلود این فایل بصورت زیر خواهد بود:

yourdomain.com/test/backup/file.zip


خرید هاست ارزان