ایجاد ساب دامین در سی پنل

برای ایجاد Sub Domain در سی پنل بصورت زیر عمل میکنیم :

پس از ورود به کنترل پنل از کادر Domains گزینه Sub Domains  را انتخاب نمایید .

sub1

سپس نام مورد نظر جهت sub domain  را وارد نموده و سپس در فیلد Document root مسیر دسترسی را برای آن تعریف نمایید (بهترین مسیر پیش فرض آن میباشد) و در نهایت Create کنید .

sub2

فهرست