|
خرید هاست شماره تماس
013-33854475

هزینه ثبت دامنه ها


هزینه ثبت دامنه های IR – COM – NET – ORG – INFO : هزینه ثبت دامنه ها در جدول زیر درج شده است: .IR ۴۸۰۰ تومان یک ساله – ۱۶۰۰۰ تومان پنج ساله .COM ۱۵۵۰۰۰ تومان سالیانه .NET ۱۹۸۰۰۰ تومان سالیانه .ORG ۱۹۶۰۰۰ تومان سالیانه .INFO ۱۹۵۰۰۰ تومان سالیانه در حال حاضر پسوند دامنه […]


خرید هاست ارزان