|
خرید هاست شماره تماس
013-33854475

 


برای جلوگیری از ورود و بستن ای پی خاص فایل htacess موجود در هاست خود را ویرایش نمایید و دستور زیر را در ان قرار دهید:

 

order deny,allow
deny from your ip

میتوانید دستور deny from your ip  برای افزودن ای پی های بیشتر به لیست مسدود سازی اضافه کنید.

 برای ویرایش فایل htaccess طبق تصاویر زیر عمل کنید:

fm1 fm2

سپس فایل htaccess. را بیابید و یا در صورتی که وجود ندارد ان را بسازید و سپس ان را ویرایش نمایید.

موفق باشید.


خرید هاست ارزان